De ACM is akkoord: consument kan elektriciteit afnemen bij meerdere partijen

Achter de schermen werd er al geruime tijd aan gewerkt, maar de kogel lijkt nu toch echt door de kerk. Consumenten in Nederland gaan de mogelijkheid krijgen om tegelijkertijd elektriciteit af te nemen bij verschillende aanbieders. Dat biedt natuurlijk extra kansen om goedkoper uit te zijn.

Autoriteit Consument & Markt akkoord met wijziging regels

Het idee om consumenten de mogelijkheid te geven om voor verschillende elektriciteitsaanbieders te kiezen speelde al een tijdje. Al in oktober 2016 werd er door het NEDU (Nederlandse EnergieData Uitwisseling) en door Netbeheer Nederland een plan ingediend bij de Autoriteit Consument & Markt om dit mogelijk te maken. Vervolgens startte er een heel traject waarin allerlei betrokken instanties (waaronder netbeheerder TenneT) hun licht mochten laten schijnen over het plan. Uiteindelijk besloot de ACM enkele weken gelden om toestemming te geven.

Wat is precies het voordeel voor de consument?

Het lijkt in eerste instantie misschien een beetje vreemd. Want waarom zou een consument elektriciteit afnemen bij twee verschillende aanbieders. Henk Don, bestuurslid bij de ACM, geeft een voorbeeld. Volgens hem is deze keuzevrijheid tegenwoordig erg interessant omdat steeds meer mensen een elektrische of hybride auto kopen. Met de gewijzigde regelgeving kunnen die consumenten er nu voor kiezen om de elektriciteit voor het opladen van de auto bij een andere leverancier afnemen dan de stroom die ze voor het draaiend van hun huishouden nodig hebben. De verwachting is daarom ook dat deze nieuwe regels het aantrekkelijker voor consumenten maken om over te stappen op elektrisch rijden.

Ook gunstig voor de omschakeling naar duurzame elektriciteit

Niet alleen krijgt de consument meer keuzemogelijkheden, de verwachting is ook dat de concurrentie in de elektriciteitssector omhooggaat. Dat heeft (zoals meestal in concurrerende markten) een positief effect op de prijs. Bovendien zorgt toenemende concurrentie ervoor dat energiebedrijven naar inschatting van de ACM meer vaart zetten achter de zogenaamde “energietransitie”; de overstap van elektriciteit die opgewekt is met behulp van fossiele brandstoffen naar groene elektriciteit die opgewekt is door bijvoorbeeld de zon, het water of de wind.

Energie leveren door bedrijven

Ook voor bedrijven verandert er met deze vernieuwing het nodige. Met name voor bedrijven die naast dat ze energieverbruiken ook zelf energie opwekken (bijvoorbeeld warmte die vrijkomt bij hun bedrijfsprocessen. Zij mogen deze opgewekte energie namelijk nu aan een partij leveren zonder dat ze bij diezelfde partij ook stroom af moeten nemen. Dat dit gunstige financiële consequenties kan hebben is duidelijk. Ze kunnen namelijk kiezen voor zowel de partij die het meest betaalt voor de energie die een onderneming zelf opwekt, als voor de partij die het goedkoopst de stroom levert die de industriële onderneming zelf nodig heeft. Meer inkomsten, minder uitgaven dus.