Akkoord over roamingkosten voor providers

Akkoord over roamingkosten voor providers

Of je nu een abonnement hebt inclusief telefoon, een prepaidabonnement of een sim only abonnement; internetten in het buitenland kost je extra geld. Dat extra geld dat je moet betalen staat bekend als de roamingkosten. Dit zijn de kosten die gerekend worden wanneer je gebruik maakt van het netwerk van een telecomaanbieder in het buitenland. En wanneer je in het buitenland bent zit je nu eenmaal niet op je eigen netwerk. Die extra kosten, daar kom je dus niet onderuit. Maar dat gaat veranderen. In de vergadering van landen van de EU is een akkoord bereikt waardoor er duidelijkheid ontstaat over de tarieven die providers elkaar mogen rekenen wanneer de roamingkosten voor consumenten worden afgeschaft.

Een volgende stap in een langdurig proces om de roamingkosten voor consumenten echt af te schaffen. Medio 2015 werden de EU-landen het er namelijk al over eens dat consumenten geen roamingkosten meer zouden moeten betalen. Een goed idee, maar dan moesten er natuurlijk wel allerlei zaken geregeld worden voor de telecomproviders onderling.

Langdurige onderhandelingen

Het afschaffen van de roamingkosten voor consumenten is een traject waar al heel lang over onderhandeld wordt. In eerste instantie werd er in 2014 door het Europees Parlement besloten dat de roamingkosten moesten gaan verdwijnen. Vervolgens moesten de lidstaten van de EU (de Europese Raad) echter ook nog akkoord gaan. Dat ging niet echt eenvoudig, of beter gezegd: dat ging enorm moeilijk. Er werd langer dan een jaar onderhandeld voordat er uiteindelijk overeenstemming werd bereikt. Het grootste knelpunt was de datum waarop de roamingkosten zouden worden afgeschaft. Uiteindelijk werd er een datum vastgesteld: 15 juni 2017.

De providers

Voor de consument was dit natuurlijk enorm goed nieuws. Voor de providers begon het gedoe eigenlijk nu pas. Want wanneer de roamingkosten zouden worden afgeschaft moeten de tarieven die de providers elkaar rekenen worden aangepast. Uiteraard leverde dit gegeven ook weer enorm lange onderhandelingen op. Pas eind oktober 2016 werd er een akkoord bereikt.

Vakantielanden

Een aantal landen was het tijdens de onderhandelingen over de kosten die providers elkaar mogen doorrekenen absoluut niet eens met het idee om de tarieven te verlagen. Bijvoorbeeld Frankrijk en Spanje waren er totaal niet over te spreken. Niet zo raar, want dit zijn landen waar veel vakantiegangers komen die gebruik maken van roaming. De providers in deze landen verdienen dus veel geld wanneer de tarieven hoog zijn.

Nederland tegen het voorstel

De tarieven worden in het nieuwe voorstel stap voor stap steeds een stukje verlaagt. Voor Nederland was het echter niet genoeg. Zij vinden dat de tarieven niet snel genoeg naar beneden worden bijgesteld. Helaas voor de Nederlandse onderhandelaars was een meerderheid dat niet met hen eens. 12 landen, waaronder Nederland, stemden tegen het huidige voorstel. Een meerderheid stemde voor. Concreet betekent dit dat er in 2017 1 eurocent per MB gevraagd mag worden als tarief. In 2021 is dat maximaal 0,5 cent.