Energierekening huurwoningen gaat komende jaren fors omhoog

Energie zoals wij dat nu nog gebruiken in onze huizen is vaak niet duurzaam. Gas en elektriciteit worden meestal gewonnen uit fossiele brandstoffen. Dat levert vervuiling op, en de laatste tijd beginnen steeds meer mensen te vinden dat die vervuiling een halt moet worden toegeroepen. Ook internationaal zijn hier afspraken over gemaakt. Maar overstappen naar duurzaam opgewekte energie kost wel verschrikkelijk veel geld. En iemand moet die kosten natuurlijk gaan betalen. Daar zit wel direct het dilemma: vervuiling stoppen is mooi, veel geld betalen is vervelend. En als uit onderzoek blijkt dat een bepaalde groep een bovenmatig groot gedeelte van zijn inkomen moet gaan besteden aan (de overstap naar) duurzame energie dan komt er natuurlijk discussie. En die vond op 12 april in de Tweede Kamer plaats. 

Slecht geïsoleerde woningen kosten geld

Woningen die onvoldoende geïsoleerd zijn, zijn moeilijk warm te stoken. De warme lucht vliegt als het ware zo naar buiten. Dat levert natuurlijk een hoge energierekening op. Wanneer er dan ook nog eens een hoge energiebelasting wordt opgelegd rijzen de kosten helemaal de pan uit. Niet zo gek dus dat vooral bewoners van goedkopere (vaak ook oudere) huurwoningen een relatief groot deel van hun inkomen kwijt zijn aan de energierekening. Zeker omdat bij een huurwoning de verhuurder die de eigenaar is van het pand beslist of een woning beter geïsoleerd wordt. Ook het plaatsen van zonnepanelen is iets dat huurders niet zomaar kunnen doen, want ook hierover moet de verhuurder een beslissing nemen. Wanneer een verhuurder geen zonnepanelen wil plaatsen betekent dit dus dat de huurders de (hoog belaste) energie zelf in moeten kopen bij een energiebedrijf terwijl woningbezitters er wel voor kunnen kiezen om “groene stroom” zelf op te wekken door zonnepanelen op hun koophuis te plaatsen. De kans dat er op dit punt een ongewenste tweedeling ontstaat is dus groot. Wie rijk genoeg is om een koopwoning aan te schaffen kan mee met de energietransitie, wie huurt is afhankelijk van wat de verhuurder beslist.

Hoe kan een huurwoning duurzamer worden?

Een aantal fracties in de Tweede Kamer erkenden het hierboven geschetste probleem. En aangezien ze een oplossing daarvoor willen kwamen ze met een aantal moties. Op 17 april werd er over die moties gestemd. Sommige moties werden verworpen, sommige moties werden aangehouden (dat betekent dat er later over wordt gestemd), maar er waren ook een paar moties die werden aangenomen door een meerderheid van de Tweede Kamer. Zo ging de Kamer akkoord met een motie waarin de regering wordt opgeroepen om te onderzoeken of de energieprestatie van een huurhuis mee kan wegen in het puntensysteem voor de huurprijs. Wanneer dat het geval zou zijn zou een slecht geïsoleerde huurwoning waarbij niet-duurzame stroom wordt gebruikt een lagere huurprijs moeten krijgen dan een goed geïsoleerde huurwoning met groene stroom. Omdat een verhuurder geen lagere huurprijs wil krijgen kan dit de eigenaren van huurwoningen ertoe overhalen om de verhuurde woning duurzamer te maken. Overigens telt de energieprestatie op dit moment ook al mee in het puntenstelsel waarmee de huurprijs wordt bepaald. Het idee is echter dat de energieprestatie een belangrijkere factor wordt in het bepalen van de huurprijs dan nu het geval is.