Energiereuzen in de problemen door lage prijzen en schone energie

Energiereuzen in de problemen door lage prijzen en schone energie

De lage elektriciteitsprijs waar we op dit moment mee te maken hebben is uiteraard een zegen voor de (Nederlandse) consument. Maar wanneer er iemand profiteert heeft er ook meestal iemand pech, en dat is in dit geval ook zo. De slachtoffers zijn op dit moment de (grote) energieleveranciers, die het echt lastig hebben en hun winsten soms zelfs zien veranderen in verliezen. Vooral energieleveranciers die voor een behoorlijk groot gedeelte actief zijn in de “vuile” energieopwekking hebben dit soort problemen. Op de ouderwetse manier van energie opwekken, bijvoorbeeld met behulp van kolencentrales moet door de energiereuzen fors worden afgeschreven. Giganten als Vattenfall (waar Nuon deel van uitmaakt) en E.ON hebben hier in vrij extreme mate mee te maken. Dat komt vooral doordat schone energie wordt gesubsidieerd door verschillende (Europese) Overheden. Het gevolg is dus direct dat kolencentrales simpelweg niet meer genoeg opleveren en de concurrentie van de windmolenparken aan het verliezen zijn.

Afsplitsen vuile energie

Na het klimaatakkoord dat vrij recent in Parijs is gesloten zetten veel regeringen (de één wat meer dan de ander) zich in om opwekking van schone en duurzame energie te stimuleren. Voor veel energiebedrijven is dit een groot probleem. Want als je hebt geïnvesteerd in dure kolencentrales staan die natuurlijk voor grote bedragen in de boeken. In feite zijn er twee mogelijkheden voor energieleveranciers die op deze manier in de knel komen. Afschrijven op de activa (zoals de kolencentrales) of proberen de vervuilende en verlieslatende onderdelen af te splitsen en te verkopen. En dat is dus precies wat we in de afgelopen periode hebben zien gebeuren. Zo probeert E.ON uit alle macht zijn kolen- en gascentrales kwijt te raken. Dat gebeurt door deze onderdelen in een nieuwe onderneming (met de naam Uniper) onder te brengen. Die onderneming moet vervolgens naar de beurs gebracht worden; een actie die voor september gepland staat. E.ON verwacht dat er met de afsplitsing voldoende goodwill gekweekt wordt om (met een schoner imago) nieuwe leningen af te sluiten. Die leningen zijn hard nodig omdat de schuldenlast van E.ON op dit moment bijna 25 miljoen euro(!) bedraagt. Pijnlijk detail is dat E.ON in 2016 net een kolencentrale in Rotterdam heeft geopend…

Vattenfall in hetzelfde schuitje

Dat de problemen van E.ON gelden voor de gehele sector blijkt wel als we naar de situatie van een concurrent kijken. Het Zweedse Vattenfall kampt namelijk met exact dezelfde problemen. De energieprijs is laag en het bedrijf heeft vrij veel vervuilende centrales die uit de gratie zijn geraakt. In het eerste half jaar van 2016 schreef Vattenfall daarom voor meer dan 3 miljard euro af op fossiele (dat wil zeggen vervuilende) activa. Een miljardenverlies was het bedrijfsresultaat. En dat probleem is voor de Zweden niet nieuw. Het afsplitsen van de kolencentrales is al begonnen en voor de kerncentrales die de onderneming in Duitsland bezit zijn nog extremere maatregelen genomen: die worden ontmanteld.