Overstappen Autoverzekering

Stap over naar een andere Autoverzekering

Overstappen autoverzekering, Waarom? Wie een auto bezit heeft ook een autoverzekering, zo simpel is het. Tenzij u de weg niet op gaat en de auto op een aanhanger naar uw schuur hebt gebracht. Maar daar gaan we maar niet vanuit. Wie in Nederland wil autorijden moet voldoen aan een aantal voorwaarden. Uiteraard het hebben van een geldig rijbewijs. Maar ook het hebben van een geldige autoverzekering.

Tot zover is het helder, maar wanneer u een autoverzekering af wilt sluiten merkt u ineens dat u verschrikkelijk veel keuze hebt. De juiste autoverzekering vinden is nog niet zo makkelijk. En wanneer u eenmaal een autoverzekering hebt afgesloten kan het best zijn dat u erachter komt dat u niet e meest voordelige keuze hebt gemaakt. Dan wilt u misschien wel u van uw huidige autoverzekering overstappen naar een nieuwe. Hoe dat gaat en hoe u de juiste autoverzekering kunt vinden wordt in deze tekst uitgelegd.

Overstappen WA-autoverzekering

Overstappen AutoverzekeringIn hoeverre u als automobilist verzekerd wilt zijn mag u in Nederland voor een groot gedeelte zelf bepalen. Alleen de meest basic verzekering – de WA-verzekering – is in Nederland verplicht. Of u voldoende hebt aan alleen de WA-verzekering heeft te maken met twee punten. Het eerste en belangrijkste punt is natuurlijk wat u er zelf van vindt. Wilt u vrijwel elk risico verzekeren of alleen het wettelijk verplichte risico? Of wilt u er tussenin gaan zitten? Wanneer u alleen het meest noodzakelijke wilt verzekeren is de WA-verzekering een goede optie.

Het tweede punt dat van belang is heeft te maken met de auto waar u in rijdt. Hoe ouder de auto hoe minder exclusief u hem moet verzekeren. Dat vinden althans de experts, hoewel de beslissing natuurlijk bij u ligt. Dat specialisten voor oudere auto’s de WA-verzekering aanraden doen ze echter niet zomaar. Ze hebben er een goede reden voor. Meestal is de dagwaarde van een oudere auto zo laag dat het bedrag dat de verzekering vergoedt bij een WA+- of allriskverzekering niet opweegt tegen de hoogte van de maandelijkse premie. Een gewone WA-verzekering is dan een stuk goedkoper en passender.

Wat is een WA-verzekering eigenlijk?

Zoals gezegd is de WA-verzekering de meest beperkte vorm van een autoverzekering die we in Nederland kennen. Die beperktheid maakt de WA-verzekering (vanzelfsprekend) ook tot de goedkoopste autoverzekering. Bij een WA-verzekering wordt schade aan uw eigen auto namelijk niet vergoed. Wanneer u de veroorzaker bent van een ongeval bent u aansprakelijk. Een ander lijdt op zo’n moment schade door uw toedoen. De wettelijk verplichte WA-verzekering zorgt er in zo’n geval voor dat de schade voor de wederpartij wordt gedekt. De WA-verzekering voorkomt dus dat u de rest van uw leven bezig bent met het afbetalen van de werkelijke onkosten die er door uw toedoen zijn ontstaan. Over het algemeen wordt autobezitters met een auto die ouder dan 10 jaar is aangeraden om alleen een WA-verzekering af te sluiten. Dit geldt overigens nadrukkelijk niet voor oldtimers!

WA Autoverzekering overstappen: vergelijken

Hebt u een oudere auto? Dan is de kans groot dat u alleen een WA-verzekering hebt lopen. Nu is het zo dat er bij de WA-verzekering het één en ander te kiezen valt. De WA-verzekering wordt namelijk door vrijwel elke verzekeraar in Nederland aangeboden. En omdat er zoveel verzekeringsmaatschappijen zijn is er sprake van concurrentie onderling. Voor u als automobilist is dat mooi nieuws. Want om klanten te trekken moeten de verzekeraars scherpe prijzen hanteren. Of uitblinken in het aanbieden van goede service.

Hoe zit dat eigenlijk met uw huidige aanbieder? Bent u tevreden en betaalt u een acceptabele prijs? Of wordt het misschien tijd om een overstap voor uw autoverzekering? Bij een WA-verzekering is het in elk geval vrij eenvoudig: de hoogte van de premie is meestal de belangrijkste indicatie. Toch moet u ook rekening houden met wat andere factoren. Met name als u gebruik wilt maken van bepaalde extra’s die door sommige autoverzekeraars worden geboden. Denk daarbij aan no-claimbescherming of aanvullende verzekeringen.

WA-verzekering met beperkt casco

Autoverzekering overstapEen net wat nieuwere auto (zeg 6 tot 10 jaar oud) kan over het algemeen een wat uitgebreidere autoverzekering gebruiken dan een bij een oudere auto het geval is. Stel dat u een ongeval veroorzaakt dan is er meestal schade aan beide kanten. Bij de persoon die door u ‘aangereden’ wordt, maar ook bij u. Wilt u die schade vergoed krijgen dan is een allriskverzekering nodig. Maar op welk punt is een WA-verzekering met beperkt casco nuttig?

Eigenlijk is het antwoord vrij simpel: op het moment dat er schade ontstaat die niet te herleiden is tot een aanrijding waar u de oorzaak van bent. Denk hierbij bijvoorbeeld aan schade die de oorzaak is van brand, storm of diefstal. Omdat een niet al te oude auto meestal nog een behoorlijke dagwaarde heeft is het in veel gevallen zinvol om de auto te laten repareren. En dan is het wel zo prettig dat u dat het herstel niet uit eigen zak hoeft te betalen. En juist dan komt een WA-verzekering met beperkt casco dus bijzonder goed van pas.

Overstappen autoverzekering: WA+

Omdat een WA+-verzekering (de meer gebruikelijke naam voor een WA-verzekering met beperkt casco) in meer gevallen de schade dekt is er ook meer te kiezen. De WA+-verzekeringen die door verzekeraars worden aangeboden zijn dus ook iets lastiger te vergelijken. Althans, er zijn meer verschillen. Dat betekent dat vergelijken bij dit type verzekering nog belangrijker is dan bij een ‘gewone’ WA-verzekering. En dat betekent dus ook dat de kans groot is dat uw huidige WA+-verzekering niet de meest passende is. Vanaf uw huidige autoverzekering overstappen is dan een interessante mogelijkheid. Ofwel omdat de premie dan wat minder hoog wordt, ofwel omdat het totale pakket wat beter op uw wensen is afgestemd.

De allriskverzekering

Wilt u uitermate goed verzekerd zijn zodat u schade aan uw auto altijd vergoed krijgt? De allriskverzekering is precies de verzekering die daarvoor op de markt gebracht is. Allrisk betekent met betrekking tot deze autoverzekering ook echt ‘allrisk’. Hoe de schade aan uw auto ook is ontstaan, met de autoverzekering met volledig casco (want dat is de allriskverzekering) krijgt u de schade vergoed. Tenzij u de schade zelf bewust hebt aangericht uiteraard. Maar voor het bewust veroorzaken van schade is natuurlijk geen reden. Vooral wanneer u een nieuwe auto hebt is een allriskverzekering het overwegen meer dan waard. En met nieuw wordt hier een auto jonger dan vijf jaar bedoeld.

Het belangrijkste verschil tussen de WA+-verzekering en de allriskverzekering is dat u met de allriskverzekering ook schade vergoed krijgt die aan uw eigen auto ontstaat door een aanrijding die u zelf veroorzaakt. Wie een auto met een hoge dagwaarde (dus een dure auto) heeft profiteert bij een aanrijding zonder twijfel van een allriskverzekering. Dat een allriskverzekering aan te raden is als u in een dure auto rijdt hoeft overigens niet te betekenen dat u niet kunt besparen. Het tegendeel is eerder waar. De verschillende verzekeraars hanteren premies die nogal kunnen verschillen. Overstappen naar een andere autoverzekering kan dus nogal wat financiële voordelen opleveren.

Overstappen allriskverzekering

Voor een allriskverzekering betaalt u een aanzienlijke premie. Zeker in vergelijking met de premie voor een WA- of WA+-verzekering. Daar krijgt u echter wel extra zekerheid voor terug. Omdat het premiebedrag bij een allriskverzekering vrij hoog is valt het verschil in premiebedrag tussen de diverse aanbieders van deze autoverzekering vaak behoorlijk hoog uit. Vooral bij de allriskverzekering is het dus van belang om kritisch te zijn. En kritisch zijn betekent vergelijken. Want te veel betalen terwijl dat niet nodig is, daar zit u natuurlijk niet op te wachten.

Voordat u overstapt naar een allriskverzekeraar met een lage premie moet u overigens wel goed nagaan wat u precies voor ‘verzekeringspakket’ geleverd krijgt. Er zijn namelijk een aantal zaken die de hoogte van de premie bepalen die u even goed op een rijtje moet hebben. Bijvoorbeeld het eigen risico. Of de manier waarop de verzekeraar omgaat met schadevrije jaren. Overstappen van autoverzekering kan dus nooit verstandig gebeuren als er alleen naar de hoogte van de premie wordt gekeken.

Overstappen autoverzekering: eigen risico

Het eigen risico is bij een autoverzekering altijd een dingetje. Want één ding weet u zeker. Een gedeelte van de schade vergoedt u dus zelf. Bij veel verzekeraars kunt u een keuze maken voor wat betreft de hoogte van het eigen risico. Hoe hoger het eigen risico hoe lager de premie. Bent u iemand die verwacht met weinig schade te maken te krijgen? Dan is het verhogen van het eigen risico een goede manier om het premiebedrag voor de verzekering naar beneden toe bij te stellen. Krijgt u (onverwacht) toch te maken met schade dan moet u natuurlijk wel een hoger bedrag zelf ophoesten. Voor wie elk eigen risico eigenlijk te hoog vindt zijn er ook oplossingen voor handen.

Diverse autoverzekeringen bieden de mogelijkheid om het eigen risico op 0 euro te zetten. Doet u dat dan gaat de premie natuurlijk wel omhoog. Het eigen risico is een perfect punt om te bepalen welke autoverzekering goed bij u past. Want wie bijvoorbeeld 250 euro eigen risico acceptabel vindt is bij de ene verzekeraar nu eenmaal goedkoper uit dan bij de ander. En blijkt uit een vergelijking dat u bij uw huidige verzekeraar niet echt goedkoop uit bent? Dan is overstappen natuurlijk een logisch gevolg.

Overstappen autoverzekering: aanvullende verzekeringen

Overstappen naar een andere autoverzekering hoeft natuurlijk niet alleen met de hoogte van de premie of het eigen risico te maken te hebben. Voor veel mensen is de mogelijkheid om aanvullende verzekeringen af te sluiten ook belangrijk. Aanvullende verzekeringen kunnen onder meer de schadeverzekering voor inzittenden en de rechtsbijstandverzekering. Het zal voor iedereen duidelijk zijn dat dit soort aanvullende verzekeringen impact heeft op het totale bedrag dat een automobilist aan premie kwijt is. En ook voor de aanvullende verzekeringen geldt dat het verschil in maandpremie per verzekeringsmaatschappij nogal kan verschillen. Daarbij spelen bovendien de persoonlijke omstandigheden van een automobilist een rol.

Leeftijd automobilist

Een bijzonder belangrijk punt bij het afsluiten van een autoverzekering is de leeftijd van degene die de verzekering afsluit. Omdat verzekeraars bepaalde leeftijdscategorieën als ‘risicovol’ beschouwen passen ze daar de hoogte van de premie op aan. Concreet betekent dat met name voor jonge bestuurders dat ze een relatief hoge premie betalen. Er zijn echter verzekeringsmaatschappijen die gunstige voorwaarden hanteren voor jonge bestuurders. Dat dit een punt is dat goed moet worden bekeken bij het afsluiten van – of het overstappen naar – een autoverzekering is duidelijk.

Overigens geldt voor senioren soms ongeveer hetzelfde als voor jonge automobilisten: bij een aantal verzekeraars worden zij als risicogroep gezien. Het is goed om u te realiseren dat uw leeftijd niet alleen een rol speelt op het moment dat u een autoverzekering gaat afsluiten. Ook wanneer u van de ene leeftijdscategorie naar de ander gaat kan er het nodige veranderen. U hebt op dat moment al een autoverzekering, maar het zou best kunnen dat die verzekering plotseling niet meer de juiste is. Of beter gezegd, de best passende. En als uw huidige autoverzekering in de afgelopen periode wél de juiste was, maar in de nieuwe omstandigheden niet meer is overstappen natuurlijk gewenst.

Bonus-malusregeling

De hoogte van de premie van uw autoverzekering hangt dus onder meer af van uw leeftijd, van het type verzekering dat u afsluit en van hoe oud uw auto is. Er is echter nog een element dat bepaalt hoeveel u maandelijks betaalt voor uw autoverzekering. Dat element is het zogenaamde bonus-malussysteem. Een ingewikkelde benaming voor een systeem dat door autoverzekeraars wordt gebruikt om automobilisten te ‘belonen’ of te ‘straffen’. In feite is het redelijk eenvoudig. Wie geen schade claimt hoeft het volgende jaar minder premie te betalen dan iemand die wel schade claimt.

De manier waarop het bonus-malussysteem is opgebouwd kan echter per verzekeraar verschillen. Hoe dit geregeld is moet u weten voordat u besluit om een autoverzekering af te sluiten. Zo voorkomt u dat u weliswaar in eerste instantie een lage premie betaalt maar vervolgens te maken krijgt met een bonus-malussysteem dat ongunstig voor u is. Een extra reden om een overstap te overwegen is dat sommige verzekeraars u als welkomscadeau een aantal treden op de bonus-malusladder cadeau doen.

Hoe overstappen van autoverzekering?

Er zijn dus een aantal zaken waar u goed op moet letten als u beslist om over te stappen naar een nieuwe autoverzekering. De zaken die al genoemd zijn hebben met name te maken met het vergelijken van de verschillende aanbieders. Hebt u eenmaal de keuze gemaakt om definitief over te stappen dan moet u dat natuurlijk zo eenvoudig mogelijk regelen. Dat valt nog niet altijd mee. Met name niet als u nog ‘vast zit’ aan uw huidige verzekeringsmaatschappij. In eerste instantie zal u uw huidige verzekering dus op moeten zeggen. Tegenwoordig gaat dit gelukkig erg eenvoudig. Hebt u uw huidige autoverzekering al een jaar of langer dan mag u op elk gewenst moment de verzekering opzeggen. Het kan wel zo zijn dat u rekening moet houden met een opzegtermijn. Die mag overigens slechts maximaal een maand bedragen.

Om te voorkomen dat u voor (financiële) verrassingen komt te staan is het wel verstandig om de polisvoorwaarden van uw huidige verzekering goed door te lezen. Het kan namelijk zo zijn dat er zogenaamde “beëindigingskosten” worden gerekend. Het belangrijkste punt waar u bij het opzeggen van uw huidige verzekering op moet letten is echter of u dat niet te vroeg doet. U moet er namelijk eerst zeker van zijn dat u door uw nieuwe verzekeraar bent geaccepteerd. Want als dit niet het geval is terwijl u de oude verzekering al wel opzegt kan er iets misgaan. In het slechtste geval rijdt u (tijdelijk) onverzekerd rond. En dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn.

Autoverzekering overstappen: overstapservice

Overstappen is dus een kwestie van opzeggen en (op tijd) een nieuwe autoverzekering afsluiten. Voor de meeste mensen is dit vrij eenvoudig. De meeste verzekeringsmaatschappijen leggen het bovendien ook nog eens uitstekend uit op hun website. Mocht het toch zo zijn dat u wel wat extra hulp kunt gebruiken bij het overstappen van de ene naar de andere autoverzekering dan bieden een aantal verzekeraars die optie. Ze noemen dat de ‘overstapservice’. Die service is niet wettelijk verplicht dus het is aan de maatschappij zelf om te bepalen of deze service aan de klant wordt aangeboden. De overstapservice kan variëren van tips hoe u een opzegbrief formuleert tot het volledig regelen van de overstap.

Autoverzekering overstappen: niet tevreden?

Overstappen naar een nieuwe autoverzekering moet natuurlijk positief uitpakken. U moet er financieel op vooruitgaan of u moet een verzekeringspakket aangeboden krijgen wat gewoon beter past. Het liefst natuurlijk een combinatie van die twee zaken. Helaas komt het soms voor dat een overstap niet vlekkeloos verloopt. Gaat er iets niet helemaal naar wens? Neem in dat geval eerst contact met de verzekeraar op. Een verzekeraar is verplicht om klachten op een professionele manier te behandelen.

Mocht de klachtafhandeling niet naar tevredenheid worden afgerond dan kunt u nog een vervolgstap zetten. Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID) helpt u wanneer u een meningsverschil hebt met uw verzekeraar. Voordat u echter gebruik gaat maken van de diensten van het KIFID is het vooral verstandig om de polis er nog eens bij te pakken. Meestal staat daar precies in wat uw rechten en plichten zijn. Daar kunt u de verzekeraar dan ook op wijzen en op aanspreken.